Dziecko,Rozwój

zmieniamy zachowania na lepsze

120394-425x282-teaching_methods_autism

Kontroluj warunki, a zobaczysz zależności”

Pawłow

Jeden z bardziej znaczących naukowców w świecie psychologii behawioralnej, Skinner zaznacza, że przyczyn ludzkiego zachowania nie należy szukać w osobowości człowieka, lecz w środowisku zewnętrznym. Stworzył on tzw zasadę wzmocnienia. Polegała on na tezie iż wolna wola jest iluzją, a ludzkie zachowanie opiera się na konsekwencji wcześniejszych zachowań. Jeśli konsekwencje są negatywne istnieje wysokie prawdopodobieństwo iż działanie czy zachowanie nie zostanie powtórzone. W przypadku pozytywnych konsekwencji, poprzedzające je zachowania czy czynności są wysoce prawdopodobne w powtarzalności.

Skinner zwracał uwagę na dwie ważne rzeczy; wzmocnienie zachowania poprzez tzw prawo efektu (czyli relację między zachowaniem a następującą po nim konsekwencją) oraz modyfikowanie częstości zachowania poprzez stosowanie kar i nagród, co wpływa na prawdopodobieństwo wystąpienia danego zachowania.

Metoda ta ma w Polsce swoich zwolenników i oponentów. Przeciwnicy uważają ją za tresurę i wartościują naukę na podstawie metody prób i błędów, która z kolei przez zwolenników jest nie do przyjęcia z uwagi na niski próg atrakcyjności.
Od lat pracuję z własnymi dziećmi metodą behawioralną, stosuję zasadę wzmocnień i uczciwie powiem, że ma ona niesamowite efekty. Tylko musi być prowadzona sumiennie, rzetelnie i długookresowo. Jest to metoda oparta na badaniach naukowych, mierzalna. Efektywna nawet w zastosowaniu minimalnych środków. (Na sympozjum naukowym IWRD w Gdańsku 21 października 2016r. miałam możliwość zapoznania się z wynikami takich właśnie badań), poprawiająca komunikatywność, relacje interpersonalne, organizacje zabawy i czasu wolnego, redukcję napadów złości, redukcje poziomu stresu u dzieci.
Aby była efektywna potrzeba jest zmiana całego otoczenia, stworzenia kontrolowanych warunków pracy dla dziecka, przeszkolenia kadry (polecam kontakt z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku iwrd.pl , zakładka szkolenia) i restrukturyzacji szkoły oraz, co najważniejsze, zaangażowania w tę terapię rodzica, kluczowego elementu bez którego cała praca nie przyniesie spójnego efektu.

Do lektury o warunkowaniu instrumentalnym odsyłam do https://pl.wikipedia.org/wiki/Warunkowanie_instrumentalne
Szkoły i przedszkola które działają całościowo w oparciu o tę metodę, min:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żukowie,
Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książe” w Toruniu,
Przedszkole dla dzieci z autyzmem, Poznań
Przedszkole dla dzieci z autyzmem, Płock

Anna Kowalczyk

Od 10 lat mieszkam na mazurach. Uczę angielskiego, jest to moje hobby i sposób zarabiania na życie. Z zafascynowaniem zgłębiam tajemnicę autyzmu wczesnodziecięcego ze względu na zaburzenie mojego synka Jakuba.

Komentarze