Duchowość

Mądre Zarządzanie w czasach biblijnych Część II Abraham Negocjator

NegocjacjeZacznijmy od negocjacji, co to jest, z czym się wiąże? Jest to proces, który ma miejsce, gdy dwie strony mające różne potrzeby starają się osiągnąć swoje cele, jednocześnie okazując szacunek dla potrzeb innych.

Negocjując nie wolno nam tracić z oczu obrazu całości. Pamiętać musimy, że czasami zmieniając drobny element, możemy sprawić, że większe sprawy same ułożą się pomyślnie.

Oto niektóre strategie negocjacyjne:

Techniki Ataku 2-u Skrzydłowego opierające się na zadawaniu pytań ( np. negocjowanie nie ceny, ale warunków umowy – gdy kupujemy dom, oprócz ceny domu warto porozmawiać o umeblowaniu, remoncie, czy sposobów zapłaty za nieruchomość.)

Strategia Wygrana – Wygrana jest możliwa wtedy, gdy przedmiotem umowy jest coś, co jest bardzo cenne dla jednej strony, a dla drugiej nie ma aż takiego znaczenia, takiej wartości ( np. jest firma do sprzedania z Kalifornii, która miała granit w Denver i chciała się go pozbyć. Znaleziono firmę, która była z Denver i kupiła tę firmę z Kalifornii a przy okazji kupiła granit w Denver i opłaciła ½ ceny składowania tam granitu. Dodatkowym kluczykiem umowy było to, że jeżeli firmie nie uda się wykorzystać w ciągu roku od zamknięcia sprzedaży całego granitu, to koszt pozostałego kamienia zostanie odjęty od całkowitej kwoty zapłaty za firmę.)

Kluczem do wygranej w negocjacjach jest wiedza – znajomość siebie, drugiej strony i wartości porozumienia. Wiedząc co dzieje się we wnętrzu drugiej osoby, z większa łatwością możemy rozwiązać potencjalny konflikt.

Znaną postacią biblijną jest Abraham, który był negocjatorem. Najbardziej jest on znany z momentu, gdy miał ofiarować swojego syna Bogu i pozwolić go zabić. Jednak chciałbym tutaj wspomnieć o innym momencie, innej sytuacji, w której Abraham zasłynął jako negocjator walcząc o ludzi z Sodomy i Gomory. Prowadził on można powiedzieć negocjacje na śmierć i życie ludzi zamieszkujących tamte tereny.

Z całą pewnością siebie i zaangażowaniem oraz troską o innych negocjował z samym Bogiem życie lub śmierć mieszkańców Sodomy i Gomory. W 18 rozdziale Księgi Rodzaju Abraham prowadzi negocjacje z Bogiem. Dzięki wytrwałości i determinacji dochodzi w negocjacjach do liczby 10 osób. Była to liczba można powiedzieć przełomowa, ponieważ poniżej jej nie mógł zejść ( zapewne i na pewno Bóg to wiedział ;-) ). W tamtych czasach było tak, iż aby stworzyć, zbudować miasto potrzebne było minimum 10 osób. Dlatego dla pozostawienia przy życiu Sodomy i Gomory musiało się znaleźć minimum 10 sprawiedliwych. Niestety owych takich Bóg w Sodomie i Gomorze nie znalazł. Ocalił Pan natomiast Lota, jego żonę i córki. Dzięki zaangażowaniu Abrahama zostali ocaleni jego najbliżsi z tamtych miast.

Ważne jest, że prowadzimy negocjacje mimo tego, iż możemy ich pomyślnie nie przejść. Liczy się walka, wiara w zwycięstwo, uczciwość, zaangażowanie i wytrwałość.

 

Wojciech Maćkowski

Nazywam się Wojciech Maćkowski z wykształcenia jestem nauczycielem. Przez 7 lat pracowałem w szkole podstawowej w świetlicy szkolnej, następnie założyłem swoją działalność rozrywkową, którą zajmowałem się 5 lat. To jednak nie było moje powołanie. Po burzliwych latach „złego prowadzenia się” postanowiłem znaleźć moje prawdziwe JA. Odkryłem je, moje pasje, talenty całkiem niedawno biorąc udział w Akademii Rozwoju Człowieka w Gdyni u Pani Haliny, gdzie poznałem moje powołanie – bycie Trenerem Motywacyjnym, Motywatorem, Nauczycielem. Biorąc udział w konferencjach, rekolekcjach upewniłem się, co do mojego powołania. Poprzez różnego typu szkolenia w Akademii Rozwoju Człowieka, konferencje, szkolenia m. in. z Andrzejem Burzyńskim dokształcam się w tym kierunku, aby móc rozpocząć moje powołanie z młodymi i dorosłymi. Jedną z moich Pasji jest również prowadzenie bloga rozwojowego www.zycietopasjanamaxa.pl. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam!!!

Komentarze