Praca

Typy osobowości: jak zrozumieć choleryka?

Większości ludzi słowo „choleryk” kojarzy się raczej negatywnie – z kimś nerwowym, wybuchowym i raptownym. I chociaż po części to skojarzenie jest uzasadnione, to relacje z cholerykami wcale nie muszą należeć do „trudnych”, jeżeli wiesz jak do nich dotrzeć. Jestem głęboko przekonany, że dzisiejszy wpis pozwoli Ci bardziej zrozumieć temperament ludzi o tej osobowości – ich sposób bycia, reakcje, motywacje. A zatem – przyjemnej lektury!

Jak zrozumieć choleryka

Potulny jak…lew, czyli jak zrozumieć choleryka :-)

Kim jest choleryk i co jest dla niego ważne?

Choleryk, podobnie jak sangwinik, jest typem ekstrawertycznym. To rozmowny optymista, który jest nastawiony bardziej na kierowanie, niż na analizowanie. W przeciwieństwie do sangwinika, choleryk wykazuje silną wolę i jest zorientowany na zadanie, a swoją ekstrawertyczną naturę kierunkuje bardziej na osiąganie celów, niż na budowanie emocjonalnych relacji i dbanie o dobrą zabawę. Nastawienie na cel powoduje, że choleryk jest raczej nieskłonny do uczuć – bardziej zależy mu na władzy i wywieraniu wpływu. Te cechy choleryka powodują, że znakomicie odnajduje się on na kierowniczych stanowiskach, gdzie trzeba brać na swoje barki odpowiedzialność za sukces zespołu, mobilizować podwładnych i nie tracić celu z oczu. Jednocześnie takie stanowiska zaspokajają naturalną potrzebę władzy, która jest charakterystyczna dla tego typu osobowości. Jak każda osobowość, choleryk posiada mocne strony oraz słabości, które są cieniem mocnych stron. Przyjrzyjmy się teraz kilku z nich:

Mocne strony choleryka

  • zdolność przewodzenia ludziom – choleryk ma wrodzone predyspozycje do bycia świetnym liderem i może bardzo dużo wnieść do organizacji. Gotowość do brania odpowiedzialności powoduje, że nie boi się on nowych wyzwań i, co ważne, potrafi wyegzekwować na swoich podwładnych wykonanie poszczególnych etapów realizacji projektu.
  • nastawienie na cel – choleryk jest osobowością nastawioną na osiąganie konkretnych, praktycznych celów, w czym pomaga mu naturalna silna wola. Nawet w trudnych sytuacjach nie traci z oczu tego, co najważniejsze i potrafi przyłożyć koncentrację tam, gdzie akurat jest to najbardziej wskazane. Wykazuje dużą odporność na stres i czynniki emocjonalne, które z łatwością mogłyby rozproszyć sangwinika lub zablokować melancholika. Dodatkowo osobowość ta potrafi się wykazać dużym poświęceniem dla dobra organizacji / zespołu.
  • wizjonerstwo – dzięki koncentracji na celu oraz zdolności szerokiego spojrzenia na sytuację, choleryk świetnie sprawdza się w roli wizjonera wyznaczającego kierunek rozwoju oraz cele na przyszłość. Silna osobowość powoduje, że nie boi się on trudności, a raczej zamienia je w ambitne wyzwania dla swojego zespołu. Tam gdzie inny typ osobowości by się poddał, choleryk będzie szedł twardo do przodu, realizując swoje wizje.

Słabości choleryka

  • skłonność do manipulowania innymi – silne nastawienie na cel może być bezcennym zasobem, jednak doprowadzone do skrajności może budzić w choleryku skłonności do manipulowania innymi, aby osiągać założone cele. Jest to jedna z rzeczy, której powinien się wystrzegać ten typ osobowości.
  • brak empatii – choleryk nie jest typem emocjonalnym, przejawia raczej silną wolę i koncentruje się na konkretach, nie bacząc na emocje i potrzeby otoczenia. Może to być odbierane przez innych ludzi jako przejaw braku empatii, „gruboskórność” czy nawet bezduszność. Jeżeli choleryk nie chce zniechęcić do siebie zespołu, to w swoich działaniach musi zwrócić uwagę również na aspekt ludzki: emocje, potrzeby, uczucia.
  • despotyzm – jak już wyżej wspomniałem, jedną z najważniejszych potrzeb choleryka jest poczucie władzy i kontrolowanie. W kierowaniu ludźmi jest to bezcenny zasób, ale gdy wymknie się spod kontroli, to może przyjąć formę despotyzmu i dążenia po trupach do celu, bez względu na ofiary.

Zawody dla choleryka

Osoby reprezentujące tę osobowość są najlepsze w pracach związanych z kierowaniem ludźmi, prowadzeniem zespołów i wywieraniem wpływu – tam, gdzie potrzebna jest silna kontrola i autorytet. Choleryk znakomicie sprawdzi się na stanowiskach, które wymagają podejmowania szybkich decyzji i natychmiastowego działania dla osiągnięcia konkretnych rezultatów.

Na koniec praktyczna porada: jeżeli chcesz zaproponować swojemu przełożonemu-cholerykowi jakiś pomysł lub ideę do wdrożenia, to zrób to w taki sposób, aby myślał, że jest to jego własny pomysł. Wówczas znacznie zwiększysz swoje szanse na sukces.

Cholerycy mają silny autorytet wewnętrzny i potrzebę kontrolowania sytuacji, stąd podsuwając im pomysły należy zadbać o to, by czuli się ich autorami – wtedy znacznie chętniej wdrożą je w życie.

Mam nadzieję, że dzięki powyższej wiedzy zaczniesz lepiej rozumieć choleryków – zarówno w życiu prywatnym, jak i swoim miejscu pracy. A jeżeli sam(a) czujesz się cholerykiem, to lepiej zrozumiesz siebie i mechanizmy, które kierują Twoim zachowaniem – teraz możesz wykorzystywać je w sposób bardziej świadomy :-)

Dowiedz się więcej: Typy osobowości: jak dogadać się z sangwinikiem?

Piotr Lusina

O sobie w 5 słowach: Przedsiębiorca, Doradca, Nauczyciel, Społecznik, Networker. Według testu typów osobowości charakteryzuje mnie połączenie choleryka z sangwinikiem. Jako choleryk lubię przewodzić innym i jestem zorientowany na cel. Z kolei domieszka sangwinika czyni mnie otwartym na ludzi optymistą. Na co dzień wykorzystuję te zasoby do efektywnej pracy z ludźmi i inspirowania ich do osiągania nowych celów.

Komentarze