Przejdź do treści
Strona główna » Czym się różni rękojmia od gwarancji – wyjaśnienie prawnych aspektów

Czym się różni rękojmia od gwarancji – wyjaśnienie prawnych aspektów

Rękojmia i gwarancja są dwoma różnymi pojęciami, które są znaczące w kontekście prawnych aspektów. Mimo, że często są mylone, to jednak każda z nich jest regulowana osobnymi przepisami. W tym artykule zostaną wyjaśnione różnice między rękojmią a gwarancją oraz ich prawnymi aspektami.

Rękojmia – co to jest i kiedy jest stosowana?
Rękojmia to zobowiązanie sprzedawcy do naprawienia lub wymiany towaru, który okazał się wadliwy lub niezgodny z umową. Jest to zasada prawna, zgodnie z którą kupujący ma prawo zwrócić wadliwy towar i żądać naprawy lub wymiany na nowy.
Rękojmia ma zastosowanie w przypadku wad produktu, które wystąpiły przed upływem 2 lat od daty zakupu. Ważne, że jeśli wada produktu jest wynikiem jego nieprawidłowego użytkowania lub zniszczenia przez klienta, to sprzedawca nie jest zobowiązany do naprawy lub wymiany. Jednak jeśli wada wynika z wady ukrytej lub nieprawidłowości producenta, kupujący ma pełne prawo do zgłoszenia żądania rękojmi.

Gwarancja – kiedy jest stosowana?
Gwarancja to dobrowolna usługa, którą oferuje producent danego produktu i udziela jej w celu pokazania swojego zaangażowania i jakości. Jest to ochrona na rzecz zakupionego produktu, która sprawia, że producent przyjmuje na siebie zobowiązanie do naprawy lub wymiany, jeśli związek z produktu wyniknie wada.
Gwarancja nie jest obowiązkowa, a jej termin obowiązywania wynika z określenia w umowie. W przypadku wad wynikających z niefachowego użytkowania lub zniszczenia, gwarancja nie jest obowiązująca.

Różnice między rękojmią a gwarancją

  1. Rękojmia jest wymuszona ustawą, podczas gdy gwarancja jest dobrowolna.
  2. Rękojmia dotyczy wad produktu, które wystąpiły przed upływem 2 lat od daty zakupu, natomiast gwarancja chroni przed wadą w danym okresie lub na określoną liczbę korzystania z produktu.
  3. Kupujący może żądać naprawy lub wymiany w przypadku wadliwego produktu zgodnie z rękojmią, a w przypadku gwarancji można skorzystać jedynie z dodatkowych korzyści oferowanych przez producenta.
  4. Gwarancja obejmuje większy zakres zobowiązań ze strony producenta niż rękojmia.

Podsumowanie
Rękojmia i gwarancja mają różne zastosowanie w kontekście prawnych aspektów. Rękojmia jest obowiązkowa, a gwarancja dobrowolna. Kupujący ma prawo zgłosić roszczenia z tytułu rękojmi, gdy towar okazał się wadliwy lub niezgodny z umową, natomiast gwarancja to ochrona, którą oferuje producent. Różnice te są istotne dla kupującego i sprzedawcy, którzy powinni znać swoje prawa i obowiązki w przypadku wadliwego towaru czy usługi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *