Przejdź do treści
Strona główna » Jakie są najważniejsze wskaźniki analizy finansowej

Jakie są najważniejsze wskaźniki analizy finansowej

Wskaźniki analizy finansowej to narzędzia, które pozwalają ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa. Na ich podstawie, inwestorzy, zarządzający lub kredytodawcy podejmują decyzje dotyczące współpracy. W kolejnych akapitach przedstawimy najważniejsze wskaźniki finansowe.

 1. Wskaźniki rentowności

Rentowność to jeden z najważniejszych wskaźników finansowych, który wyraża stosunek dochodów (lub zysku) do nakładów. Dzięki niemu, możemy ocenić, jak dobrze przedsiębiorstwo zarządza swoimi zasobami.

Najważniejsze wskaźniki rentowności to:

 • ROE (Return on Equity) – rentowność kapitału własnego;
 • ROA (Return on Assets) – rentowność aktywów;
 • ROS (Return on Sales) – rentowność sprzedaży.

Wskaźniki te pozwalają na porównanie wyników finansowych z innymi branżami lub z konkurencją.

 1. Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności pozwalają na ocenę zdolności przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań. Dzięki niemu, można określić, czy przedsiębiorstwo jest w stanie spłacić swoje zobowiązania w przypadku utraty płynności finansowej.

Najważniejsze wskaźniki płynności to:

 • Current ratio – wskaźnik bieżącej płynności;
 • Quick ratio – wskaźnik szybkiej płynności;
 • Acid test ratio – wskaźnik kwasowy.

Wskaźniki te pozwalają na ocenę zdolności spłaty krótkoterminowych zobowiązań.

 1. Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki zadłużenia pozwalają na ocenę poziomu długu przedsiębiorstwa. Dzięki niemu, można określić, jak duża część kapitału jest sfinansowana długoterminowymi zobowiązaniami.

Najważniejsze wskaźniki zadłużenia to:

 • Debt to equity ratio – wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego;
 • Debt to asset ratio – wskaźnik zadłużenia do aktywów;
 • Interest coverage ratio – wskaźnik pokrycia odsetek.

Wskaźniki te pozwalają na ocenę ryzyka związanego z zadłużeniem.

 1. Wskaźniki aktywności

Wskaźniki aktywności pozwalają na ocenę efektywności wykorzystywania zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki niemu, można określić, jak szybko przedsiębiorstwo obraca swoimi aktywami i generuje przychody.

Najważniejsze wskaźniki aktywności to:

 • Inventory turnover – wskaźnik obrotu zapasami;
 • Accounts receivable turnover – wskaźnik rotacji należności;
 • Total asset turnover – wskaźnik efektywności aktywów.

Wskaźniki te pozwalają na ocenę efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.

 1. Wskaźniki wyceny

Wskaźniki wyceny pozwalają na określenie wartości przedsiębiorstwa. Dzięki niemu, można określić, czy cena akcji jest adekwatna do wartości przedsiębiorstwa.

Najważniejsze wskaźniki wyceny to:

 • Price to earnings ratio – wskaźnik cena/dochód;
 • Price to sales ratio – wskaźnik cena/sprzedaż;
 • Price to book ratio – wskaźnik cena/kapitał.

Wskaźniki te pozwalają na określenie wartości przedsiębiorstwa i na podjęcie decyzji dotyczącej zakupu lub sprzedaży akcji.

Podsumowując, wskaźniki finansowe są niezbędne do dokonywania skutecznej analizy finansowej przedsiębiorstw. Właściwe zrozumienie tych narzędzi pozwala na podejmowanie lepszych decyzji dotyczących inwestycji lub finansowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *