Przejdź do treści
Strona główna » Jakie są najważniejsze wskaźniki analizy fundamentalnej

Jakie są najważniejsze wskaźniki analizy fundamentalnej

Artykuł:

Analiza fundamentalna to proces badania fundamentalnych parametrów gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa, które są później używane do określenia wartości rynkowej akcji. Te wskaźniki są stosowane do wykrywania złych inwestycji i wybierania tych, które zapewniają najlepsze wyniki w dłuższej perspektywie inwestycyjnej. W artykule przedstawiamy najważniejsze wskaźniki analizy fundamentalnej, które każdy inwestor powinien znać, aby wykonywać kompetentne i efektywne inwestycje.

I. Przychody i marża zysku brutto

Przychód jest określony jako całkowite dochody wynikające z procesu handlowego przedsiębiorstwa. Kompetentny inwestor powinien wykazywać zainteresowanie tymi wskaźnikami, ponieważ jednym z kluczowych celów przedsiębiorstwa jest utrzymanie regularnych przychodów, co prowadzi do stabilnej sytuacji finansowej firmy. Jednak bardziej przydatnym wskaźnikiem dla inwestorów jest marża zysku brutto, ponieważ mierzy ona wartość zysku w odniesieniu do przychodów, zapewniając inwestorom jasny obraz o zyskowności przedsiębiorstwa.

II. Wartość księgowa

Wartość księgowa jest wartością, którą można otrzymać przez podział aktywów i pasywów firmy przez łączną liczbę emitowanych warstw. Wartość ta jest używana w analizie fundamentalnej, ponieważ pozwala inwestorom na określenie tego, czy akcje są niedowartościowane lub przewartościowane na podstawie wartości księgowej. Oto kilka innych wskaźników, które mogą być użyte w analizie fundamentalnej:

  1. Wartość rynkowa

Cena akcji jest zależna od popytu i podaży. Tymczasem wartość rynkowa to wartość, którą akcjonariusze są skłonni zapłacić za udziały w firmie. Przy pomocy wartości rynkowej inwestor może zidentyfikować akcje, które są niedowartościowane lub przewartościowane.

  1. Wskaźnik wypłacalności

Wskaźnik wypłacalności jest jednym z kluczowych wskaźników stosowanych w analizie fundamentalnej. Składa się z dwóch wskaźników: stopa długu i wskaźnik zabezpieczenia odsetek. Te wskaźniki pozwalają inwestorom na określenie, czy przedsiębiorstwo ma odpowiednie zabezpieczenia w przypadku, gdyby akcjonariusze chcieli wypłacić swoje linie.

  1. Zwrotność

Wskaźnik zwrotności pomaga inwestorom ocenić, jak dobrze gospodarstwo domowe lub przedsiębiorstwo zarządza swoim kapitałem. Służy do badania efektywności wykorzystania aktywów przedsiębiorstwa w celu wytwarzania zysków.

III. Podsumowanie

Analiza fundamentalna jest kluczowa dla każdego inwestora, ponieważ pozwala na dokładną analizę gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa. Najważniejsze wskaźniki analizy fundamentalnej to przychody i marża zysku brutto, wartość księgowa, wartość rynkowa, wskaźnik wypłacalności oraz zwrotność. Znając te wskaźniki, inwestorzy mogą podjąć bardziej świadome decyzje inwestycyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *