Przejdź do treści
Strona główna » Jakie są najważniejsze wskaźniki analizy technicznej

Jakie są najważniejsze wskaźniki analizy technicznej

Analiza techniczna to jedna z dwóch form analizy rynkowych, obok analizy fundamentalnej. Polega ona na badaniu historii cen i wolumenów instrumentów finansowych w celu prognozowania ich przyszłych ruchów. W ramach analizy technicznej wykorzystuje się różnego rodzaju narzędzia, w tym wskaźniki. Jakie są najważniejsze wskaźniki analizy technicznej?

  1. Wskaźnik średniej kroczącej (moving average)

Wielu traderów uważa, że wskaźnik średniej kroczącej jest podstawowym narzędziem analizy technicznej. Polega on na wyliczeniu średniej wartości ceny danego instrumentu finansowego w ciągu określonego okresu czasu i umieszczeniu jej na wykresie. Dzięki temu wskaźnikowi możliwe jest śledzenie trendu zmian cen na rynku.

  1. Wskaźnik siły względnej (Relative Strength Index, RSI)

WSI to wskaźnik oscylacyjny, który pokazuje, czy dany instrument finansowy jest na wykupieniu lub wyprzedaniu. RSI obejmuje również ocenę siły rynku poprzez badanie zmian cen przez ustalony okres czasu.

  1. Wskaźnik stochastyczny (Stochastic Oscillator)

Jak sugeruje nazwa, wskaźnik stochastyczny opiera się na założeniu, że ceny instrumentów finansowych są losowe. Wskaźnik ten jest oscylatorem, który bada stosunek bieżącej ceny zamknięcia do najwyższej i najniższej ceny w ciągu okresu czasu. Wskaźnik ten pokazuje, czy cena danego instrumentu finansowego jest zbliżona do najwyższego lub najniższego poziomu w ciągu danego okresu.

  1. Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Wskaźnik MACD składa się z dwóch średnich kroczących, które reprezentują tendencję krótkoterminową i długoterminową danego instrumentu finansowego. Wskaźnik ten pokazuje, kiedy te dwie tendencje się krzyżują, co może wskazywać na zmianę trendu na rynku.

  1. Wskaźnik ADX (Average Directional Movement Index)

Wskaźnik ADX, opracowany przez Wellesa Wildera, pokazuje, w jakim stopniu cena danego instrumentu finansowego podąża w określonym kierunku. Wskaźnik ten pokazuje również, czy ruch ten jest silny czy słaby. Może pomóc analizującemu w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji.

Podsumowanie

Wskaźniki są niezwykle ważnym narzędziem analizy technicznej, ale nie stanowią jedynego sposobu analizy rynkowej. Innymi ważnymi narzędziami są m.in. wykresy, formacje cenowe oraz linie oporu i wsparcia. Ważne jest, aby traderzy byli w stanie dostosować swoje strategie inwestycyjne do sytuacji rynkowych i nigdy nie polegali tylko na jednym narzędziu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *