Przejdź do treści
Strona główna » Dobroczynność i solidarność, czy są tym samym?

Dobroczynność i solidarność, czy są tym samym?

Dobroczynność

– jest bezinteresownym niesieniem pomocy potrzebującym. Jest to pomoc finansowa lub materialna. W obecnych czasach można zaryzykować stwierdzenie, że dobroczynność stała się modna, ale oczywiście nie ma w tym stwierdzeniu niczego negatywnego. Rozróżniamy kilka działalności charytatywnych, najbardziej popularne są różnego rodzaju fundacje. To właśnie fundacje dobroczynne działają na największą skalę. Są to duże organizacje pozarządowe, z jasno określonymi celami. Zazwyczaj udzielają pomocy na wielką skalę. Z roku na rok ich przygotowanie pod kątem pozyskiwania darczyńców nabiera tempa. Fundację zakłada fundator, następnie rusza machina pomocy i dlatego tak ważne jest, aby osoby działające w takiej organizacji posiadały niezwykłe umiejętności pozyskiwania do współpracy jak najwięcej koncernów, firm oraz indywidualne osoby takie jak Ty czy ja. Coraz częściej możemy spotkać w telewizji reklamy z prośbą o wysłanie smsa o treści X na numer Y żeby wesprzeć daną fundację, a na końcu możemy zobaczyć jakie firmy wspomagają daną działalność. W Polsce istnieje kilkanaście tysięcy takich organizacji. Warto również dodać, że wsparcie tego typu jest skierowane nie tylko do potrzebujących w danym kraju, bardzo często pod opiekę brane są również inne państwa, na przykład takie które są ogarnięte działaniami wojennymi, zniszczone przez klęskę żywiołową, ale również dana fundacja może wspierać schroniska dla zwierząt, bądź ratowanie zagrożonych gatunków.
Kolejne ugrupowania zajmujące się pomocą dobroczynną to stowarzyszenia. Do założenia stowarzyszenia nie jest wymagany majątek (jak w przypadku fundacji), natomiast wymaga grupy osób, które mając te same poglądy oraz chęć niesienia pomocy jest gotowa zaangażować się w taką szlachetną „pracę”( oczywiście nikt nie pobiera wynagrodzenia w związku z taką działalnością). Osoby które działają w takich miejscach, są wolontariuszami czyli dobroczyńcami, poświęcają swój wolny czas na pozyskiwanie funduszy, organizowanie różnego rodzaju eventów gdzie zebrane środki finansowe lub rzeczowe przekazywane są na określony cel, czyli pomoc potrzebującym.

Solidarność

– jest poczuciem wspólnoty i współodpowiedzialności wynikającej ze zgodności poglądów oraz dążeń, a także odpowiedzialnością zbiorową i indywidualną określonej grupy za całość wspólnego zobowiązania. Solidaryzować się to znaczy: podzielać czyjeś przekonania, zgadzać się, popierać, współdziałać, aprobować.

Dobroczynność i solidarność – cechy wspólne?

Tak więc jeżeli porównamy opisy oraz charakterystykę dobroczynności i solidarności, to odpowiedź na główne pytanie czy są tym samym, powinna być przecząca. Solidaryzować się z kimś lub czymś nie oznacza litowania się, ani tego że teraz będziemy zakładać stowarzyszenie bądź fundację i zaczniemy zbierać fundusze i automatycznie nieść pomoc finansową bądź materialną, gdyż sytuacja może wcale tego nie wymagać. Solidaryzować się to stanąć z kimś ramię w ramię w naszej wspólnej sprawie, może to być obrona wartości czy poglądów politycznych, oraz wzięcie odpowiedzialności za wszystko co się wydarzy. Można się z kimś solidaryzować w obliczy tragedii, ale to nie będzie równoznaczne z dobroczynnością.

Oto najważniejsze różnice jeżeli chodzi o dobroczynność oraz solidarność. Najistotniejszym jednak jest to, iż zarówno w jednym jak i drugim chodzi o to, aby iść za własnymi przekonaniami. Jeżeli chcemy pomagać- pomagajmy organizacje charytatywne przyjmą nas z otwartymi ramionami. Jeżeli widzimy, że dzieje się krzywda komuś, kto ma poglądy jak nasze i czujemy z tego powodu niesprawiedliwość dołączmy do niego, solidaryzujmy się, brońmy naszych przekonań !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *